เงื่อนไขการรับประกัน
Software Warranty (การรับประกันซอฟท์แวร์)

มีรับประกันซอฟท์แวร์วินโดวส์ให้ 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับเครื่องกลับ สาเหตุที่ให้ระยะเวลารับประกันน้อย เนื่องจากว่า ลูกค้าหลายท่านเมื่อนำเครื่องกลับไปแล้ว มักไปลงซอฟท์แวร์สุ่มสี่สุ่มห้าเอง จนมีโปรแกรมแปลกปลอมพ่วงมา ทำให้วินโดวส์เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ มีโปรแกรมแปลกๆติดมา เครื่องอืดขึ้นมาก เป็นต้น

อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ตัวอย่างในปฏิทิน วันที่ 8 คือวันที่คืนเครื่องกลับ และนับการรับประกันไปอีก 14 วัน เมื่อพ้นวันที่ 22 ไป จะสิ้นสุดการรับประกันซอฟท์แวร์(วินโดวส์ที่ติดตั้ง)Product Warranty (การรับประกันสินค้า)

  1. สินค้าซื้อแล้ว ไม่รับเปลี่ยน หรือคืน ยกเว้นกรณีสินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถส่งมาเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้าซื้อสินค้า และสินค้าที่เปลี่ยนจะถูกเปลี่ยนเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  2. สินค้า แตก หัก ไหม้ มีรอยบิ่น มีรอยหรือคราบ อ๊อกไซร์ หรือสติกเกอร์รับประกัน หลุด ฉีกขาด หรือ ตัวสินค้านั้นไม่อยู่ในสภาพปกติ  จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน (หมดประกันทันที)
  3. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  5. ระยะเวลาในการส่งเคลมสินค้า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางร้านเอง แต่จะขึ้นอยู่กับ ศูนย์บริการของสินค้า(เช่น Synnex Dcom ARC ALC)
  6. การรับประกันสินค้าแบบ LT (Life Time) คือ การรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้านี้ยังอยู่ในการการผลิตเมื่อการประกาศหยุดการผลิตสินค้าประเภทนั้น ๆ (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้มีการรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ
  7. การรับประกัน จะรับประกันในส่วนของ HARDWARE เท่านั้น ไม่ได้รับประกันในส่วนของ SOFTWARE ต่างๆ

condition