บริการของเรา
เครื่องมีปัญหาอะไรเราช่วยได้ทุกอาการ ราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท ทุกอาการ เครื่องเปิดไม่ได้ บูตไม่ขึ้น ภาพไม่ขึ้น ค้างประจำ มีเสียงบี๊บแปลกๆและปัญหาอีกร้อยแปดพันเก้าก็ยกมา เราแก้ให้ได้หมด โปรแกรมฟรีแวร์มากมาย ราคาสมเหตุสมผล ไม่สูงเกินไป และในขณะที่เราซ่อมเครื่องนั้น...ทางร้านมีระบบสำรองไฟและกรองกระแสไฟ (Backup and Anti-Surge Protection) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้านั้นจะปลอดภัยจากระบบไฟที่อาจผิดปกติได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการซ่อม และหมดกังวลเรื่องสถานะส่งซ่อมเครื่องว่าเราทำอะไรไปถึงไหนแล้ว โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะส่งซ่อมได้ ที่นี่


นี่...คือสิ่งที่ทำให้ร้านเราแตกต่างจากร้านอื่น ๆ
We Made the Difference to Made Happy for You.
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • การติดตั้งซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
  • กรณีเป็นเครื่องโน้ตบุค จะรับทำเฉพาะฟอร์แมทเครื่อง , เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ , เพิ่ม-เปลี่ยนแรม เท่านั้น *
  • ในการกู้ข้อมูลนั้น เพื่อการกู้ข้อมูลให้ได้ผลมากที่สุด เราขอแนะนำลูกค้าทราบว่า เมื่อท่านรู้ตัวว่าข้อมูลเผลอลบไปหรือเผลอฟอร์แมทไป ให้ทำการถอดอุปกรณ์มาแล้วนำมาส่งกู้ โดยไม่ควรทำการฟอร์แมทซ้ำ หรือลบข้อมูลใดๆอีก เพราะจะทำให้ข้อมูลมีการเขียนทับ ทำให้โอกาสในการกู้ได้นั้นลดน้อยลงอย่างมาก **
  • กรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้หรือไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ จะได้รับการยกเว้นค่าบริการ***

* การเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ , การเพิ่ม-เปลี่ยนแรม ในบางรุ่นอาจจะต้องทำการเปิดฝาทั้งเครื่อง
** การกู้ข้อมูลเป็นเพียงการกู้ในระดับซอฟท์แวร์เท่านั้น มิได้ทำให้ประกันขาดแต่อย่างใด (ยกเว้นหมดประกันแล้วเท่านั้น)
*** คิดค่าบริการบางอย่างเท่านั้น เช่น ค่าดำเนินการ เป็นต้น
บริการทั่วไป
รายการ ราคา
การฟอร์แมทเครื่อง (Windows XP , 7 , 8.1 , 10) (LEGACY) xxx.-
การฟอร์แมทเครื่อง (Windows 7 , 8.1 , 10) (UEFI) xxx.-
การแฟลชไบออส 500.-
บวกค่าแรงเพิ่ม กรณีมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ 100.-
บริการกู้ข้อมูล
รายการ ราคา
ฮาร์ดดิสก์ IDE ทุกความจุ 500.-
ฮาร์ดดิสก์ SATA ความจุ 80GB - 500GB 300.-
ฮาร์ดดิสก์ SATA ความจุ 750GB - 1TB 500.-
ฮาร์ดดิสก์ SATA ความจุ 1.1TB - 2TB 800.-
ฮาร์ดดิสก์ SATA ความจุ 2.1TB + 1,000.- ~
เมโมรี่การ์ด MicroSD / SD ความจุ 128MB - 4GB 300.-
เมโมรี่การ์ด MicroSD / SD ความจุ 4.1GB - 8GB 500.-
เมโมรี่การ์ด MicroSD / SD ความจุ 8.1GB - 16GB 700.-
เมโมรี่การ์ด MicroSD / SD ความจุ 16.1GB - 32GB 900.-
เมโมรี่การ์ด MicroSD / SD ความจุ 32.1GB - 64GB 1,200.-
เมโมรี่การ์ด MicroSD / SD ความจุ 64.1GB - 128GB 1,800.-